EKED = Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene

   Eğitim videolarımız: https://www.youtube.com/channel/UC8lFfJm4Uew8XhCUeMqNvvA/videos 

 

 1. EKED uygulamaya karar verme
  Genelde bir firmayı EKED uygulama kararını almaya iten faktörler aşağıdaki gibi oluyor.

  a) Bir kaza sonucunda
  b) Yurt dışındaki merkezden gelen talimat doğrultusunda
  c) Yapılan bir denetimde belirlenen eksiklik sonucunda
  d) Firmanın ihtiyaçları doğrultusunda

  Bu kararı vermek kolay ama uygulamaya geçmek irade gerektirmektedir. Öncelikle EKED kavramını özümsemek gerekiyor.

   

 2. Eğitim
  İkinci aşamada doğru bir Kilitleme & Etiketleme (EKED) sistemi kurmak için öncelikle yetkin bir kurumdan EKED eğitimi alınmalıdır.

  EKED uygulayıcılarının enerji noktası belirleme, EKED ekipmanlarını tanıma ve kullanma becerisi kazandığından emin olunmalıdır.

   

 3. Enerji noktalarının belirlenmesi
  İşletme içerisindeki yalıtım yapılması gereken tehlikeli enerji noktaları eğitimli ve yetkin bir ekip tarafından belirlenmelidir.

   

 4. Uygun EKED ekipmanlarının belirlenmesi
  Elektrik, hidrolik/pnomatik, gaz/su/buhar, mekanik, kimyasal, termik gibi tehlikeli enerji noktaları için uygun EKED ekipmanları belirlenmelidir.

   

 5. EKED prosedür ve talimatlarının yazılması
  İşletme içerisinde uygulanacak EKED prosedürü yazılmalı, görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. 

  Farklı grupların bir arada çalışması ve grup kilitleme, yüklenicilerin EKED prosedürleri, vardiya değişimleri ve EKED denetimlerinin talimat içerisinde tanımlandığından emin olunmalıdır. Her enerji noktası için görsel uygulama talimatları oluşturulmalıdır.

   

 6. EKED adımlarının uygulanması
  a) Kapatma İşlemi İçin Hazırlık
  b) Ekipmanın Kapatılması
  c) Enerjinin Kesilmesi ve İzolasyon
  d) Kilitleme & Etiketleme
  e) Depolanmış Enerjinin Boşaltılması
  f) İzolasyonun ve Enerjinin Kesildiğinin Doğrulaması

   

 7. EKED ekipmanlarının kaldırılması
  EKED Ekipmanlarının güvenle kaldırılması ve enerji vermek için yapılması gerekenler bir talimat ile belirlenmelidir.

   

 8. EKED denetimleri
  EKED ile uyumluluğun sağlandığından emin olmak için amirler ve yöneticiler tarafından düzenli denetimler yapılmalıdır.

   

EKED Nedir? Nereden Başlamalı?

Kilitleme & Etiketleme (EKED) Sistemi Kurma Aşamaları